Hasan TORUN
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR

İDARİ BİRİMLER

PERSONEL KALEMİ: Personelin izin, özlük işlemleri ile devam ve disiplin işlemlerinin takip edildiği birimimizdir.

İNFAZ KALEMİ: Hükümlü ve tutuklularımızın Ceza İnfaz Kurumuna girişten itibaren tüm mahkeme işlemlerinin takip edildiği(tutuklama, hükümözeti, hüküm, vasi, sevk, hastane yatışı, tahliye) birimimizdir.

AMBAR BİRİMİ: Kurumda barındırılmakta olan hükümlü-tutuklular ve personelin tüm iaşe işlemleri ambar servisimiz tarafından planlanmakta, ayrıca ihtiyaç duyulan malzeme ve ürünlerin alımı yine bu birimimiz tarafından karşılanmaktadır.
EĞİTİM BİRİMİ:Hükümlülerin eğitim , öğretim ve kurs faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birimdir.

 

            

SAĞLIK BİRİMİ:

Bu servisimizde hükümlülerin sağlık hizmetleri yürütülmektedir

EMANET PARA BİRİMİ: Bu servisimiz hükümlü-tutuklulara yakınları tarafından yatırılan paranın bilgisayar ortamında veritabanına yüklenip, haftalık 300,00 TL limit ile hükümlülerin talepleri doğrultusunda dağıtımının yapıldığı birimdir.

 

SAYMANLIK BİRİMİ: İşyurtları faaliyet atölyelerin hesaplarının tutulup, incelendiği birimimizdir.

 

 

MUTEMETLİK BİRİMİ: Personelimizin maaş hesaplamalarının ve sevk işlemlerinde ihtiyaç duyulan para ve yolluk durumlarını organize eden birimimizdir.

 

PSİKO - SOSYAL SERVİS:Hükümlü-Tutukluların bireysel özelliklerini, yaşam standartlarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek, kişiliklerini geliştirmelerine ve yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olmaktır.

POSTA, MEKTUP VE FOTOĞRAF BİRİMİ: Hükümlü ve tutuklulara gelen ve onlar tarafından gönderilen mektup ve postaların dağıtım ve kontrolünün yapıldığı ve Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların fotoğraflarının çekilip UYAP ortamına kayıtlarını yapan ve sosyal faaliyetlerde kurumun kendi resim ve video çekim işlerini yürüten birimdir.
ZİYARET KABUL: Tutuklu ve Hükümlülerin ziyaretcilerinin işlemlerini yürüttüğü birimimizdir

SANTRAL:Bu servisimizde kurum içi ve dışı telefon görüşme kordinesi ve güvenlik kamera görüntülerinin takibi yapılmaktadır

SATIN ALMA BİRİMİ:Bu birimimiz kurumumuz iş yurdu ve genel bütçe ambarının satın alma süreçlerinin takibinin yapıldığı birimdir

.
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım: Yunus ÇİÇEK Ab148069@adalet.gov.tr. →WebPortal←